Still something wrong

with WP….

I wonder if it has anything to do with my iPhone. I Think that it interfer somehow with this page on the computer. I can’t see any comments or likes… ( it just hit me that I might be able to find my blogg on google and see if there is any comments that I dont see when I log in on my account. )

But- be with me! I will work it out! ( but I will never again change my theme…..)

Advertisements

12 thoughts on “Still something wrong

      • Det kan du göra! Eller gå in på App Store, tryck på Uppdatera (nere i högra hörnet) och se om den finns med där. Passa på att uppdatera allt som eventuellt ligger där och väntar. Och hur har du det med uppdateringen till senaste programvaran? Är du up-date där? men uppdatera ev appar och inköp första.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s